srrurohuhrende

Odnos između liječnika i pacijenta prilikom tretmana neplodnosti

Mnogi smatraju da život čovjeka tek tada može postati potpun kada dobije dijete. Tako da su oni koji se bore s neplodnošću često razočarani jer su izgubili svu vjeru tijekom godina kada su uzalud žudjeli za dobivanjem djeteta.

Nisu ni svjesni da upravo imaju razloga nadati se u bolju budućnost! Razvoj medicine – a unutar nje tretmana neplodnosti – omogućuje da se danas i onim parovima rodi dijete za koje je to prije svega 1-2 desetljeća bilo skoro nemoguće. Međutim, neophodan uvjet za uspjeh je da se između liječnika i pacijenta ostvari jedan uski odnos koji se temelji na povjerenju.

Institut Kaali se u mnogome ne razlikuje od drugih rangiranih centara za izvantjelesnu oplodnju širom svijeta. Pored ginekologa brojni predstavnici drugih grana znanosti i struke, endokrinolozi, embriolozi i drugi stručnjaci vrše svoju djelatnost u dobro organiziranom i usklađenom sustavu, i u centru njihovih zadaća stoje uvijek pacijenti kao ljudi. Ipak, zahvaljujući specijalnim i jedinstvenim okolnostima, atmosfera u Institutu odudara od one koja je uobičajena u klasičnim zdravstvenim institucijama. Doktori Instituta svoje dnevne zadaće vrše na taj način da njihovi tretmani prije ili kasnije skoro u svim slučajevima dotle dovode da pacijenti odlaze kući radosni i u blagoslovljenom stanju. Prizor sretnih parova suradnike Instituta ispunjava s radošću i ujedno im daje snagu za nadmašenje svih izazova koji idu sa svakodnevnim zadaćama.

Odnos doktor-pacijent između Instituta Kaali i pacijenata se prekida nakon utvrđivanja trudnoće, iako se nakon porođaja Institut još jedanput informira službenim putem o stanju novorođenčeta i majke, odnosno o okolnostima porođaja. Međutim, izvanredni odnos koji je nastao tijekom tretmana i dalje ostaje, zato su suradnici Instituta uvijek radosni kada ih posjeti jedan raniji pacijent i pokaže svoje dijete. Često se desi i uvijek se smatra svečanim događajem kada mala beba koja je začeta u Institutu Kaali sa svojim roditeljima posjeti mjesto ranijeg tretmana.

U prostorijama Instituta Kaali jedinstvenu atmosferu čine fotografije sretnih roditelja i njihove nasmiješene djece koje su zalijepljene na zid, a poslali su ih pacijenti koji su ovdje ranije boravili. Albume sa zahvalnim pismima suradnici Instituta vrlo cijene i čuvaju kao blago.

Za Institut Kaali je ipak najveće priznanje kada već poznati parovi potraže Institut sa željom da se njihovom djetetu rodi još jedan brat ili sestra.