srrurohuhrende

Uspješnost tretmana, postotak uspješne trudnoće

Najvažnija zadaća Instituta Kaali je osiguranje uspješne liječničke njege na visokom nivou. Stručni nivo tretmana izvantjelesne oplodnje se objektivno može mjeriti postotkom uspješne trudnoće. Indikatori trudnoće Instituta ne samo da odgovaraju europskim normama, već ih i nadmašuju. Suradnici Instituta su u proteklim godinama uspjeli smanjiti učestalost pojavljivanja višebrojnih oplođivanja.

Sljedeća tabela prikazuje postotak uspješnih trudnoći Instituta Kaali po grupama doba starosti (2000-2008). Iz rezultata koji se nalaze u tabeli se jasno vidi da se s povećanjem doba starosti smanjuju izgledi za uspješnom trudnoćom.

Doba starosti Ugrađeni embriji Došlo je do trudnoće
Ispod 35 godina 1,9 41,7%
Između 35 i 40 godina 2,1 39,6%
Između 40 i 42 godina 2,5 23%
Iznad 42 godine 2,5 8%

Kod tretmana u Institutu Kaali postotak trudnoće je: 29,7%

(75,6% jedno oplođivanje, 22,3% dvojno oplođivanje, 2,1% višebrojno oplođivanje)

Usporedba s rezultatima europskih klinika u 2009. godini:

Kod tretmana u europskim klinikama postotak trudnoće je: 23%

(78,3% jedno oplođivanje, 20,7% dvojno oplođivanje, 1% višebrojno oplođivanje)

Prosjek uspješnih tretmana izvantjelesne oplodnje u europskim klinikama svake godine objavljuje stručni časopis Human Reproduction. (Assisted Reproductive Technology in Europe, 2004. Results generated from European Registers by ESHRE. Human Reproduction 2008,23:756-771).

Ref.: Ferraretti AP, Goossens V, de Mouzon J, Bhattacharya S, Castilla JA, Korsak V, Kupka M, Nygren KG, Nyboe Andersen A; European IVF-monitoring (EIM); Consortium for European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Assisted reproductive technology in Europe, 2008: results generated from European registers byESHRE. Hum Reprod. 2012 Sep;27(9):2571-84.