srrurohuhrende

Közzététel, közérdekű adatok

Alapvető jogszabályok

Társasági szerződés

Társaság szervezeti felépítése

Szervezeti és működési szabályzat

A Társaság vezetése, beosztás, elérhetőség

A felügyelőbizottság tagjai

A Taktv. 2.§-a szerinti adatok közzététele

A Taktv. 2.§ (3) bek. szerinti szerződések közzététele

Az Infotv. szerinti közzétételi lista

Létszám és kereset adatok

Közérdekű adatok igénylésének és közzétételének szabályozása

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Közbeszerzés